شنبه 4 آذر 1396   01:57:27

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

شهدای شرکت گاز استان اصفهان

خاطرات ایثارگران شرکت گاز استان اصفهان

تعداد بازديد اين صفحه: 638145
تعداد بازديد از سايت: 81630276
تعداد بازديد زيرپورتال: 1237042
اين زيرپورتال امروز: 1027
در امروز: 12169
اين صفحه امروز: 697

خدمات مشترکین

*مشاهده قبض گاز و پرداخت الکترونیکی آن*

ارتباط با ادارات گازرسانی

دریافت قبض گاز از طریق پیامک

نحوه محاسبه گاز بها

روش های پرداخت الکترونیکی قبوض

قبوض خود را غیر حضوری پرداخت نمائید

سامانه ارتباط با مشتریان

مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

راه کار مصرف بهینه گاز طبیعی

پرسش های متداول

نتایج نظر سنجی از مشترکین

نحوه محاسبه آبونمان مشترکین خانگی در سال 1393

اقلیم بندی شهر های استان اصفهان

الگوی مصرف مشترکین مذهبی

اطلاعیه های قطع گاز

چک لیست کنترل وسائل گازسوز خانگی و تجاری

جزئیات تعرفه جدید گاز بهاء

فرآیند های مشترکین/دفاتر پیشخوان

هزینه اشتراک پذیری مشترکین جزء

پست الکترونیک مسئولین

آدرس پست الکترونیک مسئولین

 

مناقصه و مزايده
کدفراخوان 1506500 
عملیات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه، شبکه و کلیه متعلقات ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت از زنگ و... در سطح شهر بهارستان و منطقه شش اصفهان و توابع
کدفراخوان 150672 
اجرای عملیات حدود 16 کیلومترگسترش شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن به صورت پراکنده و ساخت و نصب، جابجائی و جمع آوری 350 مورد انشعاب فولادی و پلی اتیلن به صورت پراکنده و تکی در سطح شهرستان فریدن ( داران و....) و نواحی تابعه
کدفراخوان 1504771 
عملیات امداد ، نگهداری ،بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب ،جمع آوری و جابجایی کنتور و رگولاتور و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین،وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح شهرستان آران و بیدگل و توابع
کدفراخوان 1505002 
موضوع:ترمیم ترانشه های خطوط اصلی،فرعی وانشعا بات پراکنده در سطح مناطق شش گانه گازرسانی شهر اصفهان وشهر ستانهای استان
آگهی مزایده 
شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد 150.740 سهم مشاع از 750 سهم ششدانگ زمین پلاک ثبتی 302 فرعی مجزی شده از شماره 2 اصلی واقع در بخش دو ثبتی صالح آباد کاشان – خیابان کارگر- روبروی بریدگی اول را از طریق مزایده بفروش می رساند
کدفراخوان 1503624 
خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ،اشتراک پذیری ،حسابداری فروش ،تنظیفات و نصب ،تعویض، جمع آوری کنتور و رگولاتور و ...در سطح شهرستان خمینی شهر و توابع
کدفراخوان 1503468 
اجرای عملیات شبکه گذاری وساخت ونصب انشعابات فولادی وپلی اتیلن به صورت پراکنده در سطح شهرستان زرین شهر ونواحی تابعه
کدفراخوان 1503347 
اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن و ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن در سطح شهرستان کاشان و نواحی تابعه
کدفراخوان 1502725 
اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن پراکنده وتعمیراتی ،ساخت و نصب وجابجایی و... علمک های فولادی وپلی اتیلن درسطح محدوده شهرستان نطنز ونواحی تابعه
فراخوان... 
فشرده سازی گاز طبیعی در ایستگاه C.N.G (مادر) واقع در شهرستان نائین ...
کدفراخوان 1501834 
اجرای عملیات لوله گذاری فولادی وپلی اتیلن دراقطار مختلف با فشارهایPSI( 000،250،60 1) ، احداث ساختمان ونصب ایستگاه و ساخت و نصب انشعابات جهت گازرسانی به صنایع در کل استان اصفهان (2/96)
کدفراخوان 1501787 
خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ،اشتراک پذیری ،تنظیفات و کنتور بندی و ...در سطح منطقه یک اصفهان و توابع
کدفراخوان 1498373 
شرکت گازاستان اصفهان , درنظردارد خودرو های خود را با مشخصات مندرج در جدول پیوست از طریق مزایده عمومی بفروش بر ساند بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به خرید خودروهای مذکور میباشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 11/6/1396 لغایت روز چهارشنبه مورخ 15/6/1396به ساختمان مرکزی قدیم شرکت گاز استان اصفهان واقع درچهارباغ، بالا مقابل مجتمع پارک ، طبقه اول، امور قراردادها مراجعه نمایند .
کدفراخوان 1498748 
شرکت گازاستان اصفهان , درنظردارد اقلام اسقاطی خود را با مشخصات مندرج در جدول پیوست از طریق مزایده عمومی بفروش بر ساند بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به خرید اقلام مذکور میباشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 14/6/1396 لغایت روزسه شنبه مورخ 21/6/1396به ساختمان مرکزی قدیم شرکت گاز استان اصفهان واقع درچهارباغ، بالا مقابل مجتمع پارک ، طبقه اول، امور قراردادها مراجعه نمایند
کدفراخوان 1498404 
شرکت گازاستان اصفهان , درنظردارد اجناس اسقاطی واجناس سالم مازاد خود را با مشخصات مندرج در جدول پیوست از طریق مزایده عمومی بفروش بر ساند بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به خرید اجناس مذکور میباشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 11/6/1396 لغایت روز چهارشنبه مورخ 15/6/1396به ساختمان مرکزی قدیم شرکت گاز استان اصفهان واقع درچهارباغ، بالا مقابل مجتمع پارک ، طبقه اول، امور قراردادها مراجعه نمایند .
بيشتر

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
 
شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132 و 38133   خارج از استان اصفهان38132-031و38133-031
;شماره تلفن گویا: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869مجری سایت : شرکت سیگما