نظرسنجی
- -

آیا مایلید در نظرسنجي عملكرد گاز استان اصفهان شرکت فرمائید
خیر
بله

تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست
8:5 1397/11/7

تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست

این‌بار راهی دیاری شده‌ایم با مردمانی بی‌آلایش و خونگرم که مهربانی را همچون خاک در زیرپایت می‌ریزند تا ثابت کنند از دیار کریمانند و زاده دشتی به وسعت لوت!

مناقصه و مزایده
کد فراخوان 3212045
16:41 1398/5/28

کد فراخوان 3212045

اجرای عملیات ساخت ، نصب ،جابجائی و جمع آوری انشعابات فولادی به صورت تکی وپراکنده در سطح شهر ستان خمینی شهر ونواحی تابعه

کد فراخوان 3211640
16:7 1398/5/28

کد فراخوان 3211640

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد میزان 150.74 سهم مشاع از750 سهم ششدانگ پلاک ثبتی باقیمانده 302 فر عی مجزا شده از شماره 2اصلی واقع در بخش 2 کاشان متعلق به شرکت گاز اصفهان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

کد فراخوان 3211135
15:38 1398/5/19

کد فراخوان 3211135

انجام خدمات نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان سمیرم و توابع

کد فراخوان 3210636
12:7 1398/5/13

کد فراخوان 3210636

انجام خدمات نصب،تعویض کنتور ورگولاتور در سطح منطقه شش وشهربهارستان،زیار وروستاهای تابعه

کد فراخوان 3210168
15:54 1398/5/8

کد فراخوان 3210168

عملیات امداد تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی، ایستگاههای تقلیل فشار ، اندازه گیری و حفاظت از زنگ و خدمات عمومی در سطح شهرستان مبارکه و توابع.