نظرسنجی
-نکات ایمنی و مصرف بهینه -

لطفا به منظور مشاهده نکات ایمنی کلیک فرمایید

لغو
ادامه

تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست
8:5 1397/11/7

تلاش گازی‌ها در دیار کریمان به بار نشست

این‌بار راهی دیاری شده‌ایم با مردمانی بی‌آلایش و خونگرم که مهربانی را همچون خاک در زیرپایت می‌ریزند تا ثابت کنند از دیار کریمانند و زاده دشتی به وسعت لوت!

مناقصه و مزایده
کد فراخوان 35721107
9:59 1399/10/27

کد فراخوان 35721107

موضوع : 500 مورد ساخت و نصب، 150 مورد جمع آوری و 50 مورد جابجایی علمک های فولادی در سطح اداره گاز منطقه چهار اصفهان و کلیه نواحی تابعه

کد فراخوان 35582034
9:58 1399/10/27

کد فراخوان 35582034

موضوع : انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسيسات گازرساني شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور و خدمات عمومی در سطح شهرستان فریدونشهر و توابع

کد فراخوان 35575522
9:51 1399/10/27

کد فراخوان 35575522

موضوع : انجام خدمات نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح منطقه دو اصفهان و توابع

کد فراخوان 35575895
9:41 1399/10/27

کد فراخوان 35575895

موضوع : انجام خدمات نصـب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور در سـطح شهرستان خمینی شهر و توابع

کد فراخوان 34661092
8:18 1399/10/21

کد فراخوان 34661092

موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان فلاورجان و توابع